The transit traffic from Russia will continue for the time being

KWH Logistics will continue for the time being to handle transit cargo from Russia that is not subject to sanctions. The traffic may continue since VR Group announced 30.3. the resumption of freight traffic from Russia.

KWH Logistics handles transit traffic from Russia through its subsidiary Rauanheimo and buys the Finnish railways transport as a subcontractor service from VR Group. The traffic that is now resumed applies to the transports of coal and fertilizers that are shipped to Europe. These products are not affected by sanctions.

“We are closely following the development of the situation and updates on sanctions towards Russia. We will adapt our operations immediately in case new sanctions come into force. An immediate interruption of that traffic through a unilateral decision on our part is not possible. We have already earlier made a strategic decision not to renew existing contracts for transports from Russia and we will under the current circumstances not sign new agreements with Russian actors” says Joakim Laxåback, Head of KWH Logistics.

You can find VR Group’s press release here.

Transitoliikenne jatkuu toistaiseksi

KWH Logistics jatkaa toistaiseksi pakotteiden ulkopuolisen Venäjältä saapuvan transitorahdin käsittelyä. Liikennöinti voi jatkua, kun VR Group ilmoitti 30.3 Venäjältä tulevan rautatietavaraliikenteen käynnistyvän uudelleen.

KWH Logisticsin tytäryhtiö Rauanheimo käsittelee Venäjältä tulevaa Suomen kautta edelleen Eurooppaan kuljetettavaa rahtia. Suomessa tapahtuvat rautatiekuljetukset ostetaan alihankintana VR Groupilta. Uudelleen käynnistettävä liikenne koskee hiiltä ja lannoitteita. Näihin tuotteisiin ei tällä hetkellä kohdistu sanktioita.

”Seuraamme tarkkaan Venäjää kohtaan asetettujen sanktioiden muuttumista ja olemme valmiita sopeuttamaan omaa toimintaamme tilanteen muuttuessa. Olemme aikaisemmin tehneet strategisen päätöksen, että näissä olosuhteissa emme uusi tai tee uusia sopimuksia koskien Venäjältä tulevia kuljetuksia. Voimassa olevista sopimuksista emme yksipuolisella päätöksellä voi irrottautua niin kauan, kun sanktiot eivät koske kuljetettavia tuotteita tai niiden omistajia,” sanoo KWH Logisticsin toimitusjohtaja Joakim Laxåback.

VR Groupin tiedote liikenteestä löytyy täältä. 

Transittrafiken från Ryssland återupptas tillsvidare

KWH Logistics återupptar hanteringen av sådant ryskt transitgods som inte berörs av sanktioner. Trafiken återupptas efter att VR Group Ab 30.3. meddelade att de tillsvidare kan fortsätta godstrafiken från Ryssland.

KWH Logistics sköter via dotterbolaget Rauanheimo transittrafik från Ryssland och köper transporten på finländska järnvägar som underleverantörstjänst av VR Group. Den trafik som nu återupptas gäller transport av kol och gödsel som är på väg till Europa. De här produkterna berörs inte av sanktioner.

”Vi följer noggrant med utvecklingen och hur sanktionerna mot Ryssland uppdateras. Vi är beredda att snabbt anpassa vår verksamhet om nya sanktioner kommer i kraft. KWH Logistics kan inte med ensidiga beslut bryta i kraft varande avtal om transport av gods som inte berörs av sanktioner, men vi har redan tidigare fattat ett strategiskt beslut att inte förnya existerande avtal om transporter från Ryssland och vi kommer under rådande omständigheter inte att knyta nya avtal med ryska aktörer” säger Joakim Laxåback, vd på KWH Logistics.

VR:s pressmeddelande om trafiken finns här.