Tärkeä tiedote Uponorin tietoturvahyökkäyksestä

Uponorin tutkimuksissa on havaittu merkkejä tietoturvaloukkauksesta, johon on liittynyt muun muassa KWH Logistics -yhtiöiden Suomen työntekijät.

Tärkeä tiedote/Viktig information

Uponoriin kohdistui tietoturvahyökkäys 5. marraskuuta 2022 ja tämä vaikutti yhtiön Euroopan ja Pohjois-Amerikan toimintoihin. Uponor ryhtyi välittömästi toimenpiteisiin tilanteen selvittämiseksi ja korjaamiseksi.

Uponorin tutkimuksissa on havaittu merkkejä tietoturvaloukkauksesta, johon on liittynyt muun muassa KWH Logistics -yhtiöiden Suomen työntekijät.  Tällä hetkellä ei ole näyttöä siitä, että henkilötietoja olisi vuotanut, mutta riski tästä on olemassa. Uponor seuraa tilannetta ja ilmoittaa mikäli sen tietoon tulee, että tiedot ovat tulleet julkisiksi. Uponor työskentelee lujasti palauttaakseen vaarantuneen datan turvallisuuden ja seuraa tilanteen kehittymistä.

Johtuen tietoturvahyökkäyksestä käytämme tätä tapaa ilmoittaaksemme kaikille henkilöille, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet Suomessa KWH Logisticsin -yhtiöissä ajanjaksona 1.9.2012 – 31.12.2019.  Tietoturvaloukkaus liittyy niihin tietoihin, joita Uponor käsitteli hoitaakseen työntekijöiden palkanmaksua KWH Logisticsin -yhtiöissä.

Uponor toimi KWH Logistics yhtiöiden kuukausipalkkojen palkankäsittelijänä 31.12.2019 saakka.

Lue lisätiedot liitteestä ja tämän linkin kautta.