KWH Logistics announces the new ESQ Director

Sofie Wiss, with a Master of Science degree in Economics and Business Administration as well as in Engineering (HVE) has been appointed as ESQ Director within KWH Logistics starting as of 1.1.2022. She will also become a member of the KWH Logistics Management Team and reports to the Head of Division.
Sofie Wiss has worked for one of KWH Logistics companies, Oy M. Rauanheimo Ab, since 2014 and most recently held the position as Sales & Marketing Manager. She has also previously worked for among others Wärtsilä Finland Oy.
The ESQ Director is a newly established position within KWH Logistics, with a focus on environment, safety, quality and risk management as well as sustainability within our operations. The ESQ Director works in close collaboration with the management in the subsidiaries, the HSEQ team and other persons with responsibilities within this important area.
For further information about Sofie Wiss new ESQ Director position and about KWH Logistics operations, please contact the Head of Division Joakim Laxåback, p. 050 387 3303, joakim.laxaback@kwhlogistics.com


KWH LOGISTICSILLE ENSIMMÄINEN ESQ DIRECTOR

Kauppatieteiden maisteri ja insinööri (AMK) Sofie Wiss on nimitetty KWH Logisticsin ESQ Directoriksi 1.1.2022 alkaen. Uuden tehtävän myötä Sofiesta tulee myös KWH Logisticsin johtoryhmän jäsen. Hän raportoi liiketoimintaryhmän johtajalle Joakim Laxåbackille. Sofie Wiss on työskennellyt KWH Logistics -liiketoimintaryhmään kuuluvassa Oy M. Rauanheimo Ab:n eri tehtävissä vuodesta 2014. Viimeksi hän on toiminut myynti- ja markkinointipäällikkönä. Sofie on aiemmin työskennellyt mm. Wärtsilä Finland Oy:ssä.
ESQ Director on uusi tehtävä KWH Logisticsissa. Tehtävän painopisteinä ovat ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjohtaminen sekä riskienhallinta ja kestävä kehitys. ESQ Director toimii tiiviissä yhteistyössä mm. liiketoimintaryhmän yhtiöiden johtoryhmien sekä KWH Logisticsin HSEQ-tiimin kanssa.
Lisätietoja Sofie Wissin uudesta ESQ Director tehtävästä sekä KWH Logisticsin toiminnasta antaa liiketoimintaryhmän johtaja Joakim Laxåback, p. 050 387 3303, joakim.laxaback@kwhlogistics.com

KWH LOGISTICS FÖRSTA ESQ DIRECTOR

Ekonomie magister och ingenjör (YH) Sofie Wiss har utnämnts till ESQ Director inom KWH Logistics fr.o.m. 1.1.2022. Hon blir även medlem i affärsgruppen KWH Logistics ledningsgrupp och rapporterar till affärsgruppschefen.
Sofie Wiss har varit i KWH Logistics affärsgruppens bolag Oy M. Rauanheimo Ab:s tjänst sedan år 2014 och senast haft befattningen som försäljnings- och marknadsföringschef. Sofie har tidigare också arbetat för bland annat Wärtsilä Finland Oy.
ESQ Director är en nyinrättad post inom KWH Logistics med fokus på miljö, säkerhet, kvalitet och riskhantering samt hållbarheten inom vår verksamhet. ESQ Director arbetar i nära samarbete med affärsgruppens bolagens ledningsgrupper och HSEQ -teamet.
Tilläggsinformation om Sofie Wiss nya ESQ Director tjänst och KWH Logistics verksamhet ges av gruppchefen Joakim Laxåback, tel. 050 387 3303, joakim.laxaback@kwhlogistics.com