sponsorointilomake suomeksi?

Sponsorsamarbete med KWH Logistics?

Gemenskap, glädjen över fritidsaktiviteter och samarbete med andra, är viktigt för oss. Vi vill främja livskraften på våra verksamhetsorter och utöka betydelsen av lokala aktörer och evenemang. Vi vill också vara med och skapa framtida möjligheter, speciellt för barn och unga.

Sponsring är en viktig del av samarbete vars syfte är att främja både KWH Logistics mål och att stöda driften av den sponsrade verksamheten. Med sponsring bygger vi upp viktiga relationer i samhället och stärker bilden av vår affärsgrupp som en aktiv och deltagande aktör i våra målgrupper.

Målgrupper för sponsring

Vi stöder i första hand aktiviteter som överensstämmer med de värderingar och affärsprinciper vår affärsgrupp har. Vi stöder inte politiska eller religiösa aktiviteter, fester eller resor för studentorganisationer, och inte heller etiskt, moraliskt eller ansvarsfullt tvivelaktiga aktörer. Vi donerar inte heller varor eller köper konst eller varor för välgörande ändamål.

Vi förutsätter ett planerat och lönsamt samarbete med den som blir sponsrad, det räcker alltså inte enbart med loggans synlighet. Vi gör alltid ett separat skriftligt sponsringsavtal. Vi gör samarbetsavtalet ett år åt gången.

Mindre stödansökningar och donationer

Varje år stöder vi även mindre verksamheter, såsom frivilligföreningar, kultur, junioridrott och evenemang på våra verksamhetsorter. Vi behandlar mindre stödansökningar en gång i månaden. Alla sökanden meddelas om våra beslut. Vi förväntar oss inte motprestationer av mindre verksamheter.

Så lämnar du in en sponsringsansökan

Vi får in en mängd olika sponsringsförfrågningar, så tyvärr kan vi inte ta emot sponsringsförfrågningar via telefon eller mail. Använd det bifogade formuläret och fyll i fälten noggrant. Vi går igenom ansökningarna kvartalsvis.

• Fyll i fälten noggrant
• Försäkra dig om att det inte kommer in flera ansökningar från samma verksamhet.
• KWH Logistics marknadsföringsteam bedömer och väljer ut sponsringsmålen.
• Vi ingår inte partnerskap med personer under 18 år utan vårdnadshavares samtycke

Ansökningsblankett

  Gäller ansökan*

  Mål för ansökan*

  Information om den sökande och samarbetet*

  Kostnaden för det erbjudna samarbetet*

  Vi söker som sponsor:*

  Eventuell kontaktperson hos KWH Logistics eller dess dotterbolag

  Har ni tidigare fått stöd från KWH Logisticseller dess dotterbolag?*

  Sökandens kontaktuppgifter**

  Eventuella bilagor: